Lajme të Fundit

April 2017

Blasfemi me Pazarin e Ri

Gentian Kaprata – Urbanism & Democracy   Demagogjia e qeverisjeve të Rilindjes ka arritur në atë nivel force sa është e rrezikshme për këdo ekspert të bëj [...]

my response April 7, 2017

1 2

Shpërndajeni Nëse Ju Pëlqen!